הנחה בכל קנייה + צבירת נקודות - תוכנית נאמנות | משלוח חינם בכל רכישה של 299 ש"ח ויותר 
0 (ים)פריט

סל הקניות שלך ריק

הוסיפי עוד מוצרים בסך 299 ₪ וקבלי שליח חינם ומתנה!

Product was successfully added to your shopping cart.
הוסיפי עוד מוצרים בסך 299 ₪ וקבלי שליח חינם ומתנה!

תנאי שימוש לתוכנית השותפות של גלאם גורו

 1. בטרם הצטרפותך לתוכנית השותפות של אתר גלאם גורו – www.glamguru.co.il מבית חברת א.ו.ש.ר פרויקטים (להלם: "האתר"/"גלאם גורו"/"אתר הגלאם גורו", אנא וודאי כי קראת היטב את תנאי השימוש לאתר ואני וודאי כי את מאשרת אותם.
 2. בשימושך באתר הנך מסכימה לציית לכל חוק מקומי ובינלאומי, רגולציות ותקנות, כולל תקנות מס והנך מאשרת כי הנך האחראית הבלעדית לכל הפעולות והמחדלים הקשורים לגישתך ולשימושך באתר ובשירות ולגישה ולשימוש באתר ותוכנית השותפות של גלאם גורו.
 3. הגדרות:
  "תוכנית השותפות של גלאם גורו" –  מערכת תגמולים לפיה כל מי שמפנה לאתר הגלאם גורו www.glamguru.co.il בצורה דיגיטלית הניתנת למעקב באמצעות מערכת מעקב המותקנת באתר הגלאם גורו, ומי שהיא הפנתה לאתר רכשה באתר, המפנה, תוכל לקבל עמלה – אחוז מסך הרכישה של המופנה באתר הגלאם גורו, הכל לפי התנאים שלהלן:
  "שותפה" – כל מי שנרשמה דרך האתר בדף ההצטרפות לתוכנית השותפות וקיבלה אישור בדואר אלקטרוני על הצטרפותה.

תנאי הצטרפות

 1. הצטרפותך לתוכנית השותפות של גלאם גורו מותנית באישור רשמי בדואר אלקטרוני מחברת
 2. מאתר הגלאם גורו לאחר הרשמתך לתוכנית השותפים.
 3. לאחר קבלת אי מייל המאשר את הצטרפותך, הנך מתחייבת לעמוד בתנאים הבאים בשימוש באתר ובתוכנית השותפים
 4. פרסומים והעלאות של השותפה לא יכילו:
  • תוכן גזעני, אתני, מסית לשנאה וכדומה.
  • ביצוע עבירה והפרה בזכות פרטיות או פרסום של אדם כלשהו.
  • פרסום מדיה מטעה, כוזבת, לא מדויקת או לא חוקית.
  • תוכן המנוגד לחוק.
  • תוכן/ קידום שירות למבוגרים בלבד.
  • שפה גסה.
  • תוכן המשמיץ / המהווה איום כלשהו.
  • הפרת זכויות קנייניות , כולל זכויות יוצרים.
  • עבירות מחשוב (הפצת וירוסים, פריצות וכד')
 5. כמו כן, השותפה בתוכנית השותפים מתחייבת להימנע מן הפעולות הבאות:
 6. השפעה לרעה / הערמה על מבנה עמלות השירות, תהליכי התשלומים/העמלות המגיעות ל- גלאם גורו.
 7. איסוף/עיבוד מידע אישי של מפרסמים, בעלי אתרים ומבקרים ללא הסכמתם המפורשת.
 8. שליחת "דואר זבל" כהגדרתו בחוק הכולל מודעות או קישורי המפרסמים הקשורים ל- גלאם גורו
 9. פרסום מסחרי לא מוסכם (מכתבי שרשרת וכד')
 10. שליחת הודעות הכוללות מודעות או קישורי המפרסמים, הקשורים ל- גלאם גורו , למשתמשים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה להיכלל ברשימת התפוצה.
 11. הסעיפים לעיל יחולו גם על נסיון לשידול צד שלישי לביצוע אחד מהדברים הכלולים בסעיפים אלו. גם שימוש בתוכנות שיבצעו פעולות כאלו יכללו בכלל האיסור.
  בנוסף, השותפה מתחייבת שלא לייצר הקלקות מרמה בכל דרך שהיא גם לא ע"י צד ג'
 12. גלאם גורו לא תשלם לשותפה תשלום שמקורו במרמה, וכל רווח שנוצר בעקבות מרמה יופחת מחשבונה של השותפה.
 13. הצטרפות כשותפה לאתר ה גלאם גורו אינה יוצרת יחסי שותפות / יחסי עובד-מעביד/ יחסי נציגות בינו לבין אתר הגלאם גורו.

תוצאות הרשמה

 1. מילוי טופס הרשמה מהווה הסכם בין אתר הגלאם גורו לבין השותפה. יש לספק פרטים ומידע אמין לאתר. סיפוק מידע כוזב עלול להביא לשירות חלקי ולא מלא.
 2. השותפה הינה האחראית היחידה לתוצאה של אי מתן פרטים אמיתים ושלמים.
 3. שותפה שנרשמה ל- גלאם גורו תהא זכאית לתשלום עמלות בעבור פרסום והפניה לרכישה באתר הגלאם גורו. גובה העמלה שנוצר עבור השותפה יכול להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקולו הבלעדי של אתר הגלאם גורו.
 4. תשלום עמלות עבור חודש שהסתיים יתבצע עד לסוף החודש.
 5. השותפה תשמור את שם המשתמש והסיסמה ותמנע מסירתם לאחרים.
 6. השותפה מתחייבת לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלה בחשאיות מוחלטת ולהימנע מחשיפתם לאחרים. אנא וודאי כי הנך משנה את הסיסמה שלך מעת לעת ולפחות אחת לשישה חודשים.

שמירת זכויות

 1. גלאם גורו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל שותפה חדשה מכל סיבה שהיא.
 2. גלאם גורו שומרת על זכותה לסיים הסכם התקשרות עם שותפה מכל סיבה שהיא. הודעה על סיום ההתקשרות תישלח לשותפה בדואר האלקטרוני בו היא נרשמה לקבלת תשלומים.
 3. תשלומים נותרים להם זכאית השותפה ישולמו במהלך מחזור הגשת החשבונות הבא לאחר קבלת הודעת סיום השותפות.
 4. במידה ו גלאם גורו סוגרת/מבטלת חשבון שותף, עדיין אין הדבר משחרר את השותפה מכל התחייבות או מחויבות שנוצרה לו בכפוף לתנאים אלו, או מכל התקשרות חוזית אליה נכנס עם גוף אחר.
 5. גלאם גורו שומרת על הזכות לשנות כל תנאי בהסכם זה בכל עת. הודעות בדבר שינוי ישלחו לשותפות באמצעות הדואר האלקטרוני המעודכן ב- גלאם גורו. השותפה אחראית לעמוד בכל שינוי בהסכם בתוך 10 ימים ממועד השינוי. במידה ולא תתקבל תגובת השותפה תוך 10 ימים, יחשב הדבר כהסכמה לשינויים להסכם זה .גלאם גורו  שומרת לעצמה הזכות להגביל התכנים המועלים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. גלאם גורו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ואת תוכנית השותפות, בשינוי מכל סוג שהוא, ללא מתן הודעה מוקדמת. גלאם גורו  אינה נושאת בכל אחריות ביחס לאי נוחות/חוסר תפקוד חלקי שייווצרו עקב שינויים שכאלו.

פעולות לקוחות/שותפים

 1. שותפה שביצעה או ניסתה לבצע פעולות שיש בהם משום הונאה/מרמה ב גלאם גורו -לא תהיה השותפה זכאית לתגמול כלשהו עבור הקמפיינים בהם השתתפה.
 2. נטל הראיה להוכיח כי לא בוצעה הונאה/מרמה מוטלת על השותפה. כנ"ל לא יהיה זכאי השותפה לתגמול כלשהו, עד אשר יספק ראיה לכך שאינו מרמה את גלאם גורו.
 3. היה וביטל הלקוח את רכישתו / החזיר את המוצר שרכש / חברת האשראי לא אישרה את ביצוע העסקה – לא יהא זכאי השותפה לקבלת עמלה.
 4. במידה וסך העמלות להן זכאי השותפה נמוך מ- 400 ₪ יתבצע התשלום בחודש הקרוב בו יגיע השותפה לסכום הגבוה מ- 400 ₪.

התחייבויות השותפה

השותפה מתחייבת כי החומרים הנמצאים באתרה מאושרים חוקית להפצה ושיש לו הזכות החוקית להשתמש בחומרים אלו.

השותפה מתחייבת כי תשתף את האתר הגלאם גורו רק במקום היא מורשית לעשות זו.

והיה ועקב טענה על תוכן של שותף נוצר חיוב כספי, נזק, הפרת זכויות וכד' – השותפה מתחייבת לשפות את גלאם גורו בעבור הפסד זה, וגלאם גורו  תהיה פטורה מלשלם עקב חבות כזאת. האחריות הבלעדית תהיה על השותפה.

עניינים משפטיים

 1. סמכות השיפוט בנוגע לכל עניין הנובע מהסכם זה תהא מסורה לדין החל במדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.
 2. היה ושותפה הפרה את תנאי השימוש של אתר הגלאם גורו ו/או של תוכנית השותפות של גלאם גורו ו/או איזה מין הזכויות המשפטיות הנוגעות למוצרים ולחברות המופיעות באתר הגלאם גורו, גלאם גורו תשתף פעולה עם הנפגע ותעביר מידע רלוונטי של השותפה לצורך הסדרת הנושא. במקרה של כל תביעה כנגד גלאם גורו לגבי הפרה של תנאי השימוש, השותפה תשא באחריות ובעלויות שייגרמו ל גלאם גורו עקב כך.

הסרת אחריות

 1. גלאם גורו אינה נושאת בכל אחריות לתוצאת שימוש בשירות או באתר לרבות, אך לא רק, ההשפעה של השירות על הכנסות הפרסום של השותפה.
 2. לשון החוזה
 3. סעיפי הסכם זה מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

עדכון אחרון מיום 28.2.16